Foto | Video | Web | Design | .NET | C# | Blazor | Razor | Javascript Vue | Html | CSS | Adobe | UX | Bootstrap

Jeanette Landøy Aune

Bachelor i Multimedieteknologi og Design ved
Universitetet i Agder
Frontend utvikling ved Noroff

Jobber som utvikler i bank i Oslo på fulltid